Блог

Кора от дъб

Билки
/ 05.3.2014

Срещат се летен и зимен дъб. Летният дъб расте предимно в низините и има синкаво-зелени едногодишни клонки, а зимният дъб расте в предпланинския пояс на България като достига височина до 1500 м. надморска височина.

Анасон

Билки
/ 05.3.2014

Анасонът е едногодишно тревисто растение с набраздено към върха разклонено стъбло, високо до 60 м. Отглежда се в най-топлите части на страната. За произхода му се смята Средиземноморската област.

Полски хвощ

Билки
/ 05.3.2014

Наричан още конска опашка, полският хвощ е многогодишно тревисто растение с дълго, разклонено стъбло. Разпространено е по влажните места, край реките и мочурищата .

Жълт кантарион

Билки
/ 05.3.2014

Кантарионът е многогодишно тревисто растение с право стъбло, стигащо височина до 1 м. Среща се по сухи и светли тревисти места, храсталаци и редки гори.

Лайка

Билки
/ 05.3.2014
Лайката е многогодишно тревисто растение със силно разклонено стъбло, високо до 50 см. Расте край пътищата и оградите, из ливадите и пасищата в цялата страна.

Най - нови рецепти

Последвайте ме